Politica De Confidentialitate


ALMIO SHOP.RO S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și/sau transmise prin sistemul său informatic și prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web www.almio.ro , pentru a putea onora comenzile dumneavoastră., pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs. În urma introducerii datelor cu caracter personal, Utilizatorul își exprimă acordul să primească informații, materiale promoționale prin intermediul e-mail-ului, apel telefonic, SMS, Poștă/Curieri sau alte modalităti de comunicare.

Furnizarea datelor personale către ALMIO SHOP.RO S.R.L nu implică obligativate din partea utilizatorului iar acesta poate refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și poate solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa contact@almio.ro .
            ALMIO SHOP.RO S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Datele personale vor putea fi însa transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul www.almio.ro sunt transmise pe cale electronica, ALMIO SHOP.RO S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, ALMIO SHOP.RO S.R.L.va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune.

ALMIO SHOP.RO S.R.L. nu poate fi făcuta responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

ALMIO SHOP.RO S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale

stocate de www.almio.ro în scopul precizat în prezentul document.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completata, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distantă cu modificările ulterioare, ALMIO SHOP.RO S.R.L. are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoana.

Utilizatorul este direct răspunzator de datele pe care le pune la dispoziția site-ului, luându-și obligația de a furniza date reale. Orice eroare sau prejudiciu survenite în urma declarării unor date false sau eronate nu constituie obiect de răspundere din partea Vânzătorului, eventualele prejudicii produse Utilizatorului din această cauza fiind suportate de către acesta.

Dacă unele din datele furnizate de dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, avem rugămintea să ne contactați cât mai curând pentru rezolvarea situației.

Orice accesare a bazei de date cu informații personale a utilizatorilor www.almio.ro inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fisierele de acces vor face posibilă identificarea de către ALMIO SHOP.RO S.R.L. a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.almio.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penala împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

 

Pagina de internet www.almio.ro folosește fișiere de tip cookie. Navigand în continuare, vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica Cookies.